19 ianuarie 2023

Call for papers: Revista Muzeelor nr. 1/2023

Numărul 1/2023 al Revistei Muzeelor vine cu o nouă structură, mai deschisă, mai cuprinzătoare și mai diversă.

 • Noutati
 • Call for papers
 • Revista Muzeelor

Redacția Revistei Muzeelor are plăcerea de a vă anunța că Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală pregătește următorul număr al publicației, cu multe noutăți.

Există în continuare o temă principală a fiecărui număr, aceasta fiind complementată de o secțiune cu teme recurente, cu scopul de a dezvolta o platformă de dezbateri fundamentate în cercetare, privind problematici cu o relevanță constantă pentru activitatea instituțiilor muzeale.

Noutatea acestui număr al Revistei Muzeelor constă în includerea unei secțiuni de recenzii de publicații, respectiv expoziții, precum și a unei zone dedicate articolelor de opinie.

Termen limită primire contribuții: 21 mai 2023

Tema principală: Muzeele, sustenabilitatea și bunăstarea

Sustenabilitatea este o noțiune ce se pretează oricărei inițiative ce generează valoare, oricărui sistem care funcționează consumând resurse – fie că acestea sunt economice, ecologice sau socio-culturale – fără a compromite șansele generațiilor viitoare de a construi în continuare după propriile necesități. În mod complementar, bunăstarea descrie o comunitate în care prosperitatea și starea de bine sunt consolidate printr-o dezvoltare sustenabilă a societății pe planuri esențiale – protecție socială, egalitate de șanse, asistență medicală, educație și, nu în ultimul rând, cultură. După schimbarea definiției muzeului în cadrul ICOM 2022, și, mai ales, în contextul actual al unei crize emergente, este necesar să privim această instituție și din perspectiva sustenabilității și a bunăstării.

Invităm autorii să contribuie cu potențiale răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Cum poate fi gestionat sustenabil patrimoniul cultural de către muzee?
 • Cum pot contribui muzeele la bunăstarea societății sau a indivizilor?
 • Care sunt factorii sau mecanismul care potgenera sustenabilitate în activitatea muzeelor?
 • Cum poate fi evitat riscul de a transforma patrimoniul cultural într-un produs de larg consum nesustenabil?
 • Ce consecințe se întrevăd în lipsa unei abordări sustenabile a funcționării muzeelor?

Teme recurente:

Articolele de cercetare reunite în această secțiune vor aborda una dintre temele:

 1. Colecționare, evidență și documentare
 2. Conservare și restaurare
 3. Interpretare și comunicare a patrimoniului muzeal(cercetarea și marketingul muzeal, mobilitatea colecțiilor, estetică muzeală etc.)
 4. Muzeul și noile tehnologii(digitalizare, digitizare, echipamente, instrumente, tehnici noi, etc.)
 5. Dezvoltare organizațională și sustenabilitate(management, finanțare etc.)
 6. Etică și teorie muzeală
 7. Muzeul și comunitatea / societatea civilă
 8. Statistici muzeale

Recenzii:

 1. Recenzii ale publicațiilor din domeniu:texte de 2000-2500 de cuvinte, care aduc în discuție ultimele cărți publicate în domeniul muzeal. Recenziile publicațiilor au scopul de a informa comunitatea de profesioniști, experți și cercetători din domeniul muzeal despre calitatea, scopul și argumentele unei cărți și să explice cum se încadrează aceasta în literatura de specialitate actuală. Pentru detalii, vezi Ghidul de editare, p.5.
 2. Recenzii ale expozițiilor instituțiilor muzeale: autorii sunt invitați să descrie critic o expoziție sau un set de expoziții conexe, altele decât cele organizate de autor / instituția la care acesta este afiliat. Se așteaptă contribuții de maxim 3000 de cuvinte care, folosind o analiză critică, obiectivă și independentă, susținută de imagini relevante, să ofere perspective care pot să avanseze practica generală, indiferent dacă cititorul are sau nu acces la expoziție. Pentru detalii, vezi Ghidul de editare, p.6.

Articole de opinie:

Secțiunea Articole de opinie invită autorii să redacteze sau să lanseze teme de dezbatere prin contribuții personale originale de aproximativ 2000-2500 de cuvinte. Acestea pot fi legate de tema principală sau una / mai multe dintre temele recurente și prezintă punctul de vedere critic al autorului cu privire la diverse subiecte din domeniul muzeal, – probleme existente, concepte fundamentale sau noțiuni predominante cu privire la un anumit subiect – propun și susțin o nouă ipoteză sau discută implicațiile unei inovații recent implementate. Contribuțiile așteptate în această secțiune se bazează pe o critică constructivă, documentată, cu argumente logice și obiective ce pot fi susținute de dovezi științifice.

Redacția Revistei Muzeelor încurajează autorii să exploreze într-o manieră originală potențialul temelor alese și să respecte ghidul de editare și principiile eticii academice. Așteptăm articolele pe adresa redacției: revistamuzeelor@culturadata.ro. Acestea vor fi supuse, ca de obicei, unui proces de evaluare și selecție obiectiv și imparțial.

Ca și până acum, contribuțiile cele mai bune vor fi remunerate după cum urmează:

 • 4 articole pentru tema principală – 1400 RON (brut) / articol
 • 3 articole din secțiunea tematici recurente – 1400 RON (brut) / articol
 • 2 recenzii de publicație – 700 (brut) / recenzie
 • 2 recenzii de expoziție – 700 (brut) / recenzie
 • 2 articole de opinie – 700 (brut) / articol