4 februarie 2021

Call for Papers Revista Muzeelor nr.1/2021 (actualizare)

Tematicile numărului următor sunt: Instituțiile muzeale în timpul Crizei Covid19, Actualitatea și relevanța politicilor de dezvoltare a colecțiilor muzeale în România, Retrocedări muzeale, Statistică muzeală

  • Noutati
  • Call for papers
  • Revista Muzeelor

Redacția Revistei Muzeelor are plăcerea de a vă anunța că Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală pregătește următorul număr al publicației.

Revista Muzeelor este o platformă de dezbateri pentru muzeologie, adaptată noilor tendințe în domeniu, numărul 1/2021 fiind dedicat tematicilor:

Instituțiile muzeale în timpul Crizei Covid-19

După aproximativ un an de la declanșarea pandemiei Covid-19, criza generată și măsurile luate pentru a proteja sănătatea și siguranța cetățenilor în acest context rămân un element ce afectează instituțiile de cultură și publicul lor în moduri variate. Articolele din numărul precedent al Revistei Muzeelor care au abordat acest subiect examinând primele luni ale pandemiei au ridicat întrebări importante privitoare la instituțiile muzeale. Prin urmare, acest subiect păstrează o relevanță crescută pentru a evalua și înțelege perspectivele muzeelor în viitorul apropiat și mediu. Așadar, care au fost și care rămân provocările cele mai dificile ale crizei pentru instituțiile muzeale? Cum și-au adaptat muzeele activitatea și modul de funcționare pentru această perioadă? Cum arată muzeele la un an de la declanșarea pandemiei? Cum vor arăta muzeele după pandemie sau ce soluții de viitor se pot păstra din această experiență? Ce schimbări aduce noul context pentru misiunea instituțiilor muzeale?

Actualitatea și relevanța politicilor de dezvoltare a colecțiilor muzeale în România

Re-examinarea  sensului cultural al colecțiilor muzeale  și modificarea în consecință a politicilor de dezvoltare a colecțiilor muzeale este o preocupare de actualitate în lumea muzeală internațională.  Reconfigurarea discursului expozițional pentru a răspunde nevoilor culturale și educative ale comunității în care activează un muzeu este doar o formă, cea mai vizibilă, a acestor preocupări. Ce se întâmplă, însă, la nivelul structurii colecțiilor, la nivelul politicilor de colecționare? Ce idei, tendințe și evoluții influențează acum felul în care muzeele colecționează și își (re)organizează colecțiile? Cum se materializează aceste preocupări în reconfigurări ale misiunii muzeelor, ale politicilor muzeale, ale programelor, ale înseși colecțiilor? Care sunt temele de reflecție cele mai actuale pentru muzeele românești?

Viitorul muzeelor: recuperare și reinventare

În situația actuală, muzeele trebuie să imagineze și să împărtășească, pentru comunitățile cărora li se adresează, practici noi pentru crearea de valori culturale, modele economice, aducătoare de venituri, și soluții inovatoare, pentru a putea să facă față noilor provocări sociale, economice și de mediu. Mai mult decât o relatare a proiectelor deja implementate, ne interesează o viziune pentru ceea ce ar trebui să facă muzeele, de acum înainte, într-un viitor previzibil de 5 – 10 ani.

Retrocedări muzeale

În ultimii 20 de ani, muzeele românești s-au confruntat cu un număr semnificativ de solicitări de retrocedări sau restituiri de bunuri culturale mobile și imobile care au generat pierderi semnificative și, adesea, irecuperabile pentru patrimoniul cultural gestionat public: muzeele au pierdut sedii, au pierdut uneori colecții întregi. Problematica retrocedărilor mobilizează comunitatea muzeală însă o imagine de ansamblu a consecințelor acestor evoluții ale patrimoniului muzeal își așteaptă încă documentarea.

Statistica muzeală

Colectarea datelor statistice din și despre muzee este la prima vedere o preocupare aridă și fără rezultate imediat palpabile în economia activităților muzeale, însă analiza acestor date, interpretarea și utilizarea lor stă (sau ar trebui să stea) la baza unor decizii care influențează direcțiile de dezvoltare a instituțiilor muzeale: de la finanțare la re-orientarea programelor de punere în valoare. Cum abordăm această chestiune în muzeele noastre? Ce date colectăm și folosim și în ce scop? Care sunt problemele dar mai ales care sunt perspectivele utilizării datelor statistice în muzee?


Ca și la precedentele apariții, pentru a asigura cel mai ridicat nivel de calitate al materialelor publicate, articolele se vor conforma unui set bine definit de norme de editare și vor fi supuse procesului de peer review.

Lansăm invitația către toți specialiștii din domeniul muzeal și din domeniile conexe de a trimite articole originale și inedite pe adresa redacției, revistamuzeelor@culturadata.ro, până pe data de 1 iulie 2021 (Nr 1/2021). Menționăm că autorii celor mai bune 10 articole selectate vor fi remunerați cu o sumă brută de 1.400 de lei / articol.

Revista Muzeelor este indexată în baza de date de reviste internaționale EBSCO, care este una dintre cele mai importante baze științifice la nivel internațional, având colaborări cu peste 14.000 de edituri din lume, un conținut de 250.000 de publicații și o rată a căutărilor în cadrul ei de peste 186 de milioane de ori pe zi.

Vă mulțumim!

Redacția Revistei Muzeelor