Bibliotecar

două etape

cod COR 262202
Curs de specializare

 • Biblioteconomie

două etape

Etapa I: 1900 lei
Etapa a II-a: 1900 lei
Total general: 3800 lei

Data limită înscriere
Etapa I: 04.02.2024

Descriere

Cursul permite însușirea cunoștințelor teoretice, abilităților practice și formarea de aptitudini necesare practicării ocupației de bibliotecar. Programul de curs îmbină teoria cu practica în cadrul unor ateliere de lucru, studii de caz și vizite documentare la Biblioteca Națională a României etc.

Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Municipiului București, cod N.C./COR 262202, autorizația seria B nr. 0013723, cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/7467/29.12.2022.

Perioadă

Perioada desfășurare
Etapa I: 19.02-11.03.2024

 • Perioada înscriere: 08.01-04.02.2024
 • Mod de desfășurare: hibrid

Link înscriere curs

Perioada desfășurare
Etapa a II-a: 18.11-06.12.2024

 • Perioada înscriere: 11.03-03.11.2024
 • Mod de desfășurare: hibrid

Structură:

 • Etapa I: 15 zile (120 de ore);
 • Etapa a II-a: 15 zile (120 de ore).

Contact

Angela TUDOR

e-mail: angela.tudor@culturadata.ro

Telefon: 0788 905 031

Cursanți

 • angajați ai instituțiilor publice de cultură care nu dețin un certificat conform cadrului legal în vigoare, în vederea ocupării unui post de bibliotecar, însă au atribuții în acest sens;
 • persoane fizice sau juridice interesate de obținerea certificării pentru această ocupație.

Formatori: Mihaela Buiumaci, Domnica-Bianca Stoicescu, Angela Tudor, specialiști sursă cu experiență relevantă în domeniul biblioteconomiei.

Cerințe

 • Studii superioare cu diplomă de licență în domenii conexe.

Condiții tehnice desfășurare webinarii:

 • acces la o rețea de internet stabilă;
 • PC cu cameră web și microfon, sau tabletă cu cameră frontală, de preferat HD.

Sesiunile online se vor desfășura pe platforma Zoom. Verificarea PC și instalarea platformei Zoom, click pe link aici!

Evaluare

Absolvirea programului presupune parcurgerea celor două etape, susținerea și promovarea examenului de absolvire. Examen de absolvire:

 • probă scrisă (test grilă);
 • susținerea proiectului (realizat conform cerințelor primite pe parcursul programului).

Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

Tematică

 • Organizarea activității de gestionare și administrare a documentelor din biblioteci;
 • Dezvoltarea, prelucrarea și conservarea colecțiilor de documente;
 • Realizarea evidenței documentelor;
 • Îndrumarea metodologică a personalului din structurile teritoriale;
 • Stabilirea relațiilor cu beneficiarii direcți/indirecți.

Competențe

 • Gestionarea informatizată a documentelor din biblioteci;
 • Administrarea documentelor specifice activității din biblioteci;
 • Dezvoltarea colecțiilor de documente;
 • Realizarea evidenței documentelor neperiodice;
 • Realizarea evidenței documentelor periodice;
 • Prelucrarea colecțiilor de documente;
 • Conservarea preventivă a colecțiilor de documente;
 • Comunicarea colecțiilor de documente;
 • Regăsirea informațiilor;
 • Îndrumarea metodologică a personalului din structurile teritoriale;
 • Gestionarea relațiilor cu beneficiarii;
 • Organizarea activității proprii;
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului;
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și domeniul situațiilor de urgență.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

două etape

Etapa I: 1900 lei
Etapa a II-a: 1900 lei
Total general: 3800 lei

Data limită înscriere
Etapa I: 04.02.2024