Bibliotecar

Două module

cod COR 262202
Curs de specializare

 • Biblioteconomie

Două module

Modulul I: 1000 lei
Modulul II: 1000 lei
Total general: 2000 lei

Ultima zi înscriere modul I: 18.03.2019

Descriere

Cursul oferă oportunitatea de însușire și atestare a competențelor necesare practicării ocupației de Bibliotecar într-o formulă care îmbină noțiunile teoretice cu ateliere de lucru, studii de caz și vizite documentare la Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” și Biblioteca Națională a României, etc. Bibliotecarul este specialistul responsabil cu organizarea bibliotecilor, a conținutului info-documentar al acestora, precum și cu asigurarea accesului la informații și documente pentru toate categoriile de beneficiari. Ocupația se află într-o continuă schimbare și reconfigurare ca urmare a evoluției și răspândirii largi a noilor tehnologii de comunicare.

Program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Municipiului București, cod N.C./COR 262202, autorizația seria B nr. 0007388, cu nr. de ordine în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/2342/21.03.2013.

Perioadă

Modul I:

 • Durata: 08-23.04.2019
 • Data limită înscriere: 18.03.2019

Modul II:

 • Durata: 16-27.09.2019
 • Data limită înscriere: 26.08.2019

Structură:

 • Modulul I: 12 zile (90 de ore);
 • Modulul II: 12 zile (90 de ore);
 • Stagiu de practică: 360 de ore (efectuat între cele două module).

Orar 8 ore/zi (inclusiv sâmbăta și duminica).

Contact

Angela TUDOR

0788 905 031

angela.tudor@culturadata.ro

Adresă:

Bld. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Cursanți

 • angajați ai instituțiilor publice de cultură care nu dețin un certificat conform cadrului legal în vigoare, în vederea ocupării unui post de bibliotecar, însă au atribuții în acest sens;
 • persoane fizice sau juridice interesate de obținerea certificării pentru această ocupație.

Formatori

Mihaela Vazzolla, șef serviciu Bibliografia Națională – Biblioteca Națională a României

Petruța VoicuDirector Direcția funcții specifice de bibliotecă publică – Biblioteca Națională a României

Amelia CostoiuFormator – Biblioteca Centrală Universitară Carol I, București

Mariana Nesfântuspecialist în conservarea preventivă a colecțiilor din bibliotecă

Cerințe

 • Studii superioare

Evaluare

Absolvirea programului presupune parcurgerea celor două module, susținerea și promovarea examenului de absolvire. Examen de absolvire:

 • probă scrisă (test grilă);
 • susținerea proiectului (realizat conform cerințelor primite pe parcursul programului).

Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, însoțit de un Supliment descriptiv în care vor fi stipulate competențele profesionale dobândite, conform Standardului ocupațional în vigoare.

Tematică

 • Bibliotecile și politicile de integrare europeană;
 • Tipuri de biblioteci și documente;
 • Dezvoltarea colecțiilor;
 • Comunicare și relații publice în bibliotecă;
 • Noțiuni de legislație în bibliotecă;
 • Noțiuni de conservare preventivă a colecțiilor în bibliotecă;
 • Organizarea documentelor;
 • Servicii noi oferite utilizatorilor;
 • Tendințe noi în dezvoltarea și valorificarea colecțiilor;
 • Evidența documentelor în bibliotecă.

Competențe

 • Gestionarea informatizată a documentelor din biblioteci;
 • Administrarea documentelor specifice activităților din biblioteci;
 • Dezvoltarea colecțiilor de documente;
 • Realizarea evidenței documentelor neperiodice și periodice;
 • Preluarea colecțiilor;
 • Conservarea preventivă a colecțiilor;
 • Comunicarea colecțiilor;
 • Îndrumarea metodologică a personalului din structurile teritoriale;
 • Gestionarea relațiilor cu beneficiarii.

Două module

Modulul I: 1000 lei
Modulul II: 1000 lei
Total general: 2000 lei

Ultima zi înscriere modul I: 18.03.2019