Atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

In baza dispozițiilor art. I pct. 1 ale Legii nr. 211/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, respectiv ale H.G. nr. 475/28.06.2018 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea INCFC, activitatea de atestare în domeniul monumentelor istorice a specialiștilor, experţilor și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice va fi preluată de către Institutul Național al Patrimoniului.

Rugăm pe cei interesați să se adreseze Ministerului Culturii și Identității Naționale / Institutului Național al Patrimoniului.

Persoanele atestate în sesiunile Comisiei de atestare în domeniul monumentelor istorice desfășurate în datele: 26.05.2016, 30.06.2016, 25.08.2016, 20.10.2016, 24.11.2016 sunt invitate la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală (Bd. Unirii, nr. 22, Sector 3, București, et. 2) pentru a își ridica atestatul.

Pentru ridicarea atestatului, vă rugăm să aveți cu dvs. un act de identitate, să plătiți suma de 50 de lei în contul INCFC nr. RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la Trezoreria Municipiului București (CUI 4631721, adresa oficială INCFC: Str. Barbu Delavrancea, nr. 57, Sector 1, București) și să aduceți dovada acestei plăți.

Informații utile

Documente

Ordinul 64 / 09.05.2016

Decizie înființare CADMI (Comisia de atestare în domeniul monumentelor istorice)

Ordin atestare nr. 2495 din 2010

Contact

e-mail: atestare@culturadata.ro