22 septembrie 2022

România, printre primele state membre ale UE care implementează proiectul Indicatorii UNESCO Cultura | 2030

Indicatorii UNESCO Cultura | 2030 reprezintă un demers important pentru măsurarea și monitorizarea progresului contribuției culturale la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și Țintelor Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, la nivel național și local.

  • Noutati

Joi, 22 septembrie, a avut loc evenimentul online dedicat comunicării rezultatelor din cadrul implementării proiectului – pilot UNESCO Indicatorii Cultura | 2030 în România, la nivel naţional și la nivel local, în orașul Cluj-Napoca. Atât atelierul online, cât și întreaga implementare a proiectului sunt asigurate de parteneriatul dintre Ministerul Culturii, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai – Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor, Centrul Cultural Clujean, UNESCO și în colaborare cu Institutul UNESCO de Statistică (UIS).

Indicatorii UNESCO Cultura | 2030 reprezintă un demers important pentru măsurarea și monitorizarea progresului contribuției culturale la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și Țintelor Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, la nivel național și local. Cadrul evaluează atât rolul culturii ca sector de activitate, cât și contribuția transversală a culturii la diferite ODD-uri și domenii de politică publică.

Atelierul online a fost deschis oficial de către: Lucian Romașcanu – Ministrul Culturii; E. S. Simona Mirela Miculescu – Ambasador extraordinar și plenipotențiar, Delegat permanent al României pe lângă UNESCO; Ovidiu Cîmpean – Secretar de Stat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; László Borbély – Consilier de Stat, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă; Ana Luiza Thompson-Flores – Director Biroul Regional UNESCO pentru Știință și Cultură în Europa; Carmen Croitoru – Director General, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală; Christer Gustafsson – Expert regional UNESCO; Elsa Helin – Specialist Senior de programe, Sida, Suedia.

„Indicatorii care au fost calculați reprezintă o bază bogată și diversă de cunoștințe care va contribui la elaborarea de politici și strategii publice bazate pe dovezi. Aceștia ar putea constitui un atu important pentru monitorizarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030. Mai mult, indicatorii pot oferi o contribuție valoroasă la Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030, aflată în curs de elaborare de către Ministerul Culturii, în parteneriat cu Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală”, a declarat Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii.

„Implicarea țării noastre în acest proiect este o dovadă a importanței acordate dimensiunii culturale și a necesității unor politici culturale durabile, de care are nevoie cu adevărat sectorul cultural, dar și întreaga societate care beneficiază de bunuri și evenimente culturale. Acest atelier este foarte oportun, deoarece este organizat în apropierea Conferinței Mondiale UNESCO privind Politicile Culturale și Dezvoltarea Durabilă – MONDIACULT 2022”, a precizat E.S., Ambasador Simona Mirela Miculescu.

Secretarul de stat Ovidiu Cîmpean a menționat că „este important să măsurăm impactul culturii cu ajutorul indicatorilor și să arătăm progresul dezvoltării durabile, să rămânem în contact cu alte orașe din lume pentru a vedea dacă politicile publice sunt eficiente sau dacă ar trebui îmbunătățite.”

Consilierul de stat László Borbély a evidențiat că „este un proiect foarte important deoarece ne permite, în sfârșit, să începem procesul de monitorizare a tuturor acestor indicatori care vor reprezenta o valoare adăugată pentru viitorul culturii și o abordare cuprinzătoare pentru înțelegerea impactului culturii în dezvoltarea durabilă.”

„Rolul culturii în construirea unei lumi durabile este recunoscut pe scară largă, în prezent, și se reflectă și în agenda internațională. Evenimentul de astăzi reprezintă un pas înainte pentru confirmarea și promovarea puterii pe care o are cultura asupra dezvoltării”, a subliniat, în timpul atelierului, Ana Luiza Thompson-Flores, Directorul Biroului Regional UNESCO pentru Știință și Cultură în Europa.

Carmen Croitoru, Directorul General INCFC, a contextualizat cadrul de implementare a proiectului astfel: „Ideea de a avea o astfel de analiză agregată este benefică, deoarece poate oferi o imagine coerentă a sectorului, strâns legată de celelalte dimensiuni sociale și economice. Acest proiect ne oferă posibilitatea de a construi o legătură puternică între cultură și dezvoltare, bazată pe date statistice, care să vină în sprijinul factorilor de decizie. România a avut un proces bun de colectare a datelor și majoritatea indicatorilor, rezultatelor și metodologiei acestui raport au fost deja încorporate în noua Strategie Națională pentru Cultură. Aș dori să închei prin a afirma că statistica poate rezolva lucruri pe care teoria nu le poate rezolva.”

România se află printre primele țări membre ale Uniunii Europene care implementează noul set de Indicatori UNESCO, iar atelierul online s-a axat atât pe prezentarea și validarea rezultatelor implementării, cât și pe formularea unor recomandări de politici publice.

Raportul final va fi disponibil, în curând, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe site-ul nostru oficial: www.culturadata.ro. Pentru mai multe detalii legate de atelierul online dedicat comunicării rezultatelor din cadrul implementării proiectului – pilot UNESCO Indicatorii Cultura | 2030, consultați Agenda evenimentului.


Galerie foto