incfc


Registrul Naţional al Evaluatorilor Culturali (RNEC)

ANUNȚ PUBLIC, 14.12.2016

Conform adresei Ministrului Culturii nr. 8133/12.12.2016, Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală anunță revocarea Deciziei nr. 28/01.03.2016, prin care a fost aprobată Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a candidaților pentru constituirea corpului național de evaluatori-specialiști în managementul instituțiilor publice de cultură, precum și a anunțului publicat la data de 11.08.2016 privind organizarea acestui concurs.

De asemenea, conform adresei Ministrului Culturii nr. 8133/12.12.2016, se anulează procedura privind organizarea concursului de selecție a candidaților pentru constituirea corpului național de evaluatori-specialiști în managementul instituțiilor publice de cultură.


Managementul instituțiilor publice de cultură este reglementat conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management.

În conformitate cu O.U.G. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare – art. 16 alin. (1); (2):

„Pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorității se înființează comisii de concurs, în funcție de specificul instituției.”

„Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziție, după caz, și este compusă din reprezentanți ai autorității, în proporție de o treime, și din specialiști în domeniul de activitate al instituției, în proporție de două treimi.”

Procedura concursului de proiecte de management pentru instituțiile publice de cultură este reglementată conform prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799 din 10 decembrie 2015: Anexa nr. 1 – Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management: art. 3, alin. (2); (3).

În conformitate cu O.U.G. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare – art. 38 alin. (1); (2):

„În vederea evaluării managementului, la nivelul autorității se înființează comisii de evaluare pentru fiecare categorie de instituție publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului.”

„Comisia de evaluare este alcătuită potrivit prevederilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător.”

Procedura de evaluare a managementului instituțiilor publice de cultură este reglementată conform Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799 din 10 decembrie 2015: Anexa nr. 2 – Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului: art. 5, alin. (2); (3).

Conform Raportului Conferinței Naționale a Managerilor Culturali din 31 octombrie–1 noiembrie 2015 (pct. nr. 2), la care au participat peste 150 de manageri din instituțiile publice de cultură și organizații neguvernamentale, s-a discutat și s-a hotărât reglementarea și legalizarea standardului ocupațional al ocupației de manager cultural și s-a solicitat Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală crearea unui Registru național de evaluatori-specialiști în managementul instituțiilor publice de cultură, atestați pe criterii clare de competență. Mai multe informații puteți găsi aici.

Prin decizia nr. 28/01.03.2016 a managerului Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală a fost aprobată Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a candidaților pentru constituirea corpului național de evaluatori-specialiști în managementul instituțiilor publice de cultură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din decizie. Concursul de selecție a candidaților pentru constituirea corpului național de evaluatori-specialiști în managementul instituțiilor publice de cultură, seria 1

Persoanele care îndeplinesc cerințele legale în vigoare prevăzute în art. 16, alin. 2 din O.U.G. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile prevăzute în metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a candidaților pentru constituirea corpului național de evaluatori-specialiști în managementul instituțiilor publice de cultură și care doresc să devină evaluatori-specialiști în managementul instituțiilor publice de cultură se pot înscrie la prima sesiune a concursului de selecție, organizată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

Registrul Naţional al Evaluatorilor Culturali vine în sprijinul autorităților centrale și locale care organizează concursuri de proiecte de management sau evaluari ale managementului instituțiilor publice de cultură, nu are caracter obligatoriu și reprezintă o recomandare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală pentru evitarea problemelor apărute în derularea activității comisiilor concursurilor de proiecte de management și de evaluare a managementului instituțiilor publice de cultură, care au condus la evaluări uneori subiective și deseori eronate ale acestora și prin care au fost create premisele perturbării sau blocării procedurilor de organizare a concursurilor de proiecte de management și evaluării deficitare a managementului pentru unele instituţii publice de cultură aflate în subordinea unor autorităţi publice locale.

Calendarul desfășurării concursului

Concursul de selecție a candidaților pentru constituirea corpului național de evaluatori-specialiști în managementul instituțiilor publice de cultură este organizat la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, conform metodologiei menționate anterior și următorului calendar:

01.09 – 30.09.2016 – Înscrierea, selecția dosarelor și evaluarea portofoliilor candidaților (etapa I);

03.10.2016 – Publicarea rezultatelor selecției dosarelor;

Anunț:

Pentru a oferi posibilitatea mai multor specialiști să participe la acest proces de selecție a candidaților, termenul de înscriere se prelungește până la data de 30 octombrie 2016, inclusiv la Conferința Națională a Managerilor Culturali, ediția a III-a, care va avea loc la Biblioteca Națională a României în perioada 29-30 octombrie 2016.

Proba scrisă (etapa a II-a) și proba practică (etapa a III-a) vor avea loc la datele care vor fi comunicate ulterior, în funcție de numărul candidaților admiși după înscrierea, selecția dosarelor și evaluarea portofoliilor candidaților (etapa I).

Documente utile în sprijinul candidaților: Cerere de înscriere Declarație pe propria răspundere

Înscrierile la concurs Înscrierile la concursul de selecție a candidaților pentru constituirea corpului național de evaluatori-specialiști în managementul instituțiilor publice de cultură se fac la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală din Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, sala 202, Sector 3, București (în incinta Ministerului Culturii, intrarea din Bd. Mircea Vodă), camera 215.

Programul înscrierilor (depunerea portofoliilor): luni-vineri, între orele 10:00-14:00

Pentru informații suplimentare privind organizarea acestei sesiuni de concurs, vă rugăm să ne contactați la adresa: gabriela.nicolau@culturadata.ro.