incfc


Programe și strategii

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiectiv cercetarea specializată pe sectorul cultural și formarea profesioniștilor din domeniu. Misiunea noastră este de a ajunge prin cercetare și formare culturală la toate instituțiile publice de cultură, indiferent de nivelul de subordonare, precum și la organizațiile care activează în sectorul cultural, cu scopul de a oferi date relevante despre politici și strategii în domeniul culturii, la nivel național și internațional.

Obiectul de activitate al Institutului este întregul domeniu al culturii, pe care îl legitimează și căruia îi estimează, cercetează și stabilește paradigmele de evoluție.

Institutul are următoarele obiective principale:

a) îndeplinirea strategiei Ministerului Culturii în domeniile formării profesionale continue, educației permanente, managementului cultural și cercetării;

b) realizarea activităților specifice formării profesionale continue, educației permanente și managementului în domeniul culturii, în beneficiul instituțiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural și al persoanelor fizice, prin elaborarea și implementarea de programe și proiecte;

c) elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice din sectorul cultural;

d) acordarea asistenței tehnice în domeniul programelor europene cu incidență în domeniul culturii, potrivit H.G. nr. 1069/2013.

Ce ne propunem?

  • Cercetare și formare în sprijinul sectorului cultural
  • Cercetare privind oferta și consumul cultural la nivel național și nevoile de formare profesională
  • Cercetări și cursuri punctuale pentru diverse segmente culturale și creative
  • Studii și cursuri în parteneriat (cu alte institute naționale pe subiecte compatibile, cu centrele de cercetare din universități sau cu alte instituții publice reprezentative)

 

Strategia managerială internă se axează pe:

  • organizarea și structurarea Institutului pentru o funcționare optimă;
  • crearea unei identități explicite a Institutului în acord cu premisele de dezvoltare prezentate;
  • dobândirea statutului presupus de titulatura instituției și completarea actului constitutiv cu precizări clare legate de misiune, obiective și patrimoniu;
  • redobândirea echilibrului între cele două tipuri de activitate pentru a nu crea false tensiuni între cele două departamente / direcții și readucerea în parametri funcționali a singurei instituții din România cu misiune explicită în analiza, studierea și fundamentarea politicilor și strategiilor culturale;
  • refacerea echipelor interdisciplinare cu specialiști în sociologie, științe politice, economie, management, formare profesională, antropologie culturală, marketing etc.
  • identificarea și stabilizarea unor programe multianuale care să asigure rulajul și buna exploatare a bazelor de date construite, coroborată cu dezvoltarea și completarea acestor baze de date;
  • dezvoltarea infrastructurii și dotarea tehnică cu echipamente capabile să susțină specificul acestor activități;
  • administrarea patrimoniului existent.

 

Strategia externă se bazează pe dezvoltarea unor parteneriate care să întărească și să aducă plus-valoare instituției, precum și competențe substanțiale necesare atât în activitatea de cercetare, cât și pentru specializare pe meseriile culturii.

Cercetare

Cercetare

află mai mult

Formare

Formare

află mai mult

Activitati conexe

Activități conexe

află mai mult