Despre proiect

Cartografierea patrimoniului cultural la nivel naţional. Un instrument digital interactiv pentru promovarea patrimoniului, o analiză a percepției populației este un proiect cultural realizat de echipa de cercetare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în perioada iulie-noiembrie 2014, şi co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul cuprinde un studiu sociologic ce abordează problematica patrimoniului din perspectiva grupurilor/ comunităţilor din România care utilizează patrimoniul cultural şi de care depinde conservarea şi valorificarea acestuia.

Prin intermediul acestei platforme, rezultatele studiului sunt prezentate sub forma unor hărţi interactive şi grafice informative care ilustrează distribuţia naţională, regională şi judeţeană a percepţiilor populaţiei. În plus, acest instrument digital oferă detalii suplimentare cu privire la mediul de rezidenţă, mărimea localităţilor, nivelul de educaţie şi caracteristici socio-demografice ale populaţiei analizate.

Iniţiativa se adresează decidenţilor la nivel local, central şi naţional (administraţii publice locale, direcţii judeţene de cultură, Ministerul Culturii), organizaţiilor non-guvernamentale culturale, instituţiilor publice de cultură, instituţiilor de învăţământ, specialiştilor în domeniu, dar şi publicului larg.

În ultimele decenii, în politicile și strategiile de management al patrimoniului, au început să fie folosite, tot mai des, concepte precum „valoarea socială” și „semnificația culturală” atribuite obiectivelor de patrimoniu.

Aceste concepte vorbesc despre valoarea obiectelor și locurilor, din perspectiva comunităților locale, care nu țin neapărat cont de semnificațiile atribuite de specialiștii din domeniu. Principalul motiv este relația care se stabilește, în timp, între comunitatea locală și obiectivele de patrimoniu, relație care reflectă legătura dintre prezent și trecut, care generează valori precum identitatetradiție, sentiment de apartenență, coeziune socială. Este vorba despre o abordare diferită a conceptului de patrimoniu cultural, ce prespupune implicarea comunității locale în procesul decizional, cu atât mai importantă cu cât aceasta este, deopotrivă, principalul utilizator dar și potențial factor de intervenție negativă asupra patrimoniului deținut.

Obiectivele de patrimoniu sunt interconectate cu țesutul social, iar semnificațiile și valoarea lor se modifică concomitent cu transformările din societatea care le-a produs. În acest context, cartografierea devine un instrument util pentru identificarea semnificațiilor pe care obiectivele de patrimoniu le au într-o anumită zonă, la un anumit moment istoric și social.

Metodă de cercetare folosită de mai multe discipline (geografie, arhitectură, urbanism, științe sociale, etc), cartografierea include atât disciplina care studiază metodele și procedeele de a întocmi hărți sau planuri topografice, cât și o metodă de înregistrare a prezenței/frecvenței unui fenomen, prin cartograme și hărți. În ultimii ani, cartografierea patrimoniului cultural și a culturii a devenit un instrument utilizat în multe țări cu scopul de a fundamenta politicile culturale și planurile de dezvoltare locală. Astfel, sunt identificate cele mai bune mijloace de protejare, conservare și promovare a patrimoniului, cu ajutorul specialiștilor din diferite domenii, dar și printr-o consultare publică a comunitățiilor locale.

Prin acest proiect ne-am propus să aducem în atenția instituțiilor responsabile de managementul patrimoniului, importanța consultării publice a comunităților precum și încurajarea unei atitudini mai directe a acestora în relație cu administrația publică locală.

Intenția noastră a fost să dăm o voce oamenilor obișnuiți prin care să transmitem ce consideră ei că reprezintă patrimoniul cultural național și care ar trebui să fie, în opinia lor, prioritățile de conservare, renovare și promovare a patrimoniului.

Demonstrația nu este nici finalizată, nici definitivă, întrucât proiectul nostru este abia un prim pas. El reprezintă o primă etapă dintr-un proces la care vă invităm să luați parte activ!