Tarife

ASPECTE FINANCIARE (conform OMCC nr. 2221/09.04.2008)

Plata taxelor de examinare se va face doar prin bancă (cu ordin de plată) sau prin Poşta Română (cu mandate poştale). Nu se admite plata în numerar.

Tarife

Tariful de înscriere la examenul de traducător, pentru fiecare probă de examen în cadrul sesiunilor obișnuite (ordinare) este 400 lei pentru limbile din Anexa 1 și 600 lei pentru limbile din Anexa 2.

Tariful de înscriere la examenul de traducător, pentru fiecare probă de examen în cadrul sesiunilor speciale este 800 lei pentru limbile din Anexa 1 și 1200 lei pentru limbile din Anexa 2.

Pentru susţinerea de examene în alte domenii decât cele din Anexa 3, se solicită acest lucru în scris și se plăteşte un tarif suplimentar de 200 lei în cadrul sesiunilor ordinare şi de 400 lei în cadrul sesiunilor speciale, după aprobarea solicitării de către comisia de examen.

Reexaminarea lucrărilor în urma contestaţiilor depuse de persoanele examinate se taxează cu 50 % din tariful aferent sesiunii de examinare.

  • Persoanelor înscrise la examenul de traducător care anunţă în scris cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea sesiunii de examinare că sunt în imposibilitate de a susţine examenul/examenele, li se restituie 60 % din taxa de înscriere pentru fiecare examen. În cazul în care imposibilitatea de a susţine examenul este cauzată de decesulpersoanei înscrise, taxa de înscriere se restituie în întregime, pe baza actelor doveditoare. Taxele de înscriere nu se restituie în cazul persoanelor care nu s-au prezentat şi nu au anunţat acest lucru.

  • În cazul în care persoanele înscrise la examenul de traducător au anunţat că sunt în imposibilitate de a susţine examenul/examenele, dar se prezintă în vederea susţinerii examenului/examenelor, taxa de înscriere nu se restituie. Aceste persoane sunt obligate la sosire să anunţe secretariatul Comisiei asupra prezenţei la examen, în caz contrar fiind considerate retrase, iar lucrarea anulată cu pierderea dreptului de restituire a taxei.

Scutiri şi reduceri în cadrul sesiunilor obişnuite (ordinare)

  • Tarifele de înscriere la examenele de traducător pentru persoane cu handicap se reduc pentru fiecare probă, astfel:

    • pentru persoanele cu handicap grad I cu însoţitor, cu 50%;

    • pentru persoanele cu handicap locomotor grad II, fără însoţitor, precum şi pentru alte categorii de persoane cu handicap, cu 30%.

  • Tarifele de înscriere la examenele de traducător pentru pensionari, şomeri și tineri cu vârste între 18-25 ani (26 de ani neîmpliniţi), posesori ai diplomei de bacalaureat, se reduc cu 20%;

  • Reducerile prevăzute nu se aplică în cazul participării la sesiunile speciale ale examenelor de traducător;
  • Reducerile se acordă pe baza documentelor justificative prezentate de candidaţi.

 

IMPORTANT!


TAXA SE ACHITĂ DOAR PRIN MANDAT POŞTAL SAU ORDIN DE PLATĂ
în contul INCFC: RO69TREZ70020G331700XXXX,  Trezoreria Bucureşti
Cod fiscal: 4631721.
Taxa nu se poate achita în numerar deoarece Institutul nu are casierie în sediul din B-dul Unirii.