Informatii utile

Anual, se organizează două sesiuni ordinare, afişate pe site la începutul fiecărui an. Rezultatele acestor examene se comunică după 30 de zile de la terminarea sesiunii, iar certificatele se eliberează după 60 de zile de la afişarea rezultatelor.

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenului de traducător

În afara sesiunilor ordinare, se organizează sesiuni speciale, la cererea candidaţilor. În cadrul acestor sesiuni, taxa pentru o probă este dublă faţă de sesiunile ordinare. Rezultatele se comunică în 15 zile de la desfăşurarea examenului, iar certificatele se eliberează după 15 zile de la afişarea rezultatelor.

La examene se pot înscrie persoanele care au absolvit cel puţin învăţământul liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat.

Examenul se desfăşoară în scris şi durează 2 ore. Se admite folosirea dicţionarelor bilingve.

Examenul constă în traducerea, în scris, a unui text de aproximativ 2000 de litere.

Traducerea se poate face:

  • din limba română într-o limbă străină
  • dintr-o limbă străină în limba română

În cadrul unei sesiuni, un candidat poate solicita susţinerea a maximum 6 probe de examen.

Limbile pentru care se organizează examene de traducători în şi din limbi străine sunt prevăzute în Anexa nr.1.

Limbile pentru care se pot realiza examene de traducători, la cererea candidaţilor, sunt prevăzute în Anexa nr.2.

Domeniile pentru care se organizează examene sunt prevăzute în Anexa nr.3.

Aprecierea lucrărilor scrise se va face independent de către 2 examinatori prin note de la 1 la 10.

Vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut cel puţin media 7 (şapte). 

După perioada de depunere a contestaţiilor, nu se mai soluţionează niciun fel de sesizări referitoare la examen.

Nu se pun la dispoziţia candidaţilor copii ale lucrărilor de examen.

Candidaţii care doresc să obţină Autorizaţia de traducător şi interpret de la Ministerul Justiţiei, trebuie să se înscrie pentru domeniul „Ştiinţe juridice”, și să susţină două examene diferite (traducere şi retroversiune). După promovarea ambelor probe şi obţinerea certificatului de traducător, vor depune un dosar la Ministerului Justiţiei în vederea obţinerii acestei autorizaţii (de urmărit link-ul Actele necesare pentru autorizare traducători aflat pe prima pagină a site-ului).