Contestaţii

Contestaţiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, pentru sesiunile ordinare şi, respectiv, două zile lucrătoare, pentru sesiunile speciale, direct la sediul INCFC (de luni până joi, între orele 10:00 – 15:00 şi vineri, între orele 10:00 – 13:00) sau prin curier rapid.

În situaţia în care contestaţiile sunt declarate admise, sumele plătite pentru reevaluarea lucrărilor se returnează candidaţilor, cu condiția completării și trimiterii acestei Cereri la adresa anamaria.diaconu@culturadata.ro.

Candidaţilor le revine întreaga responsabilitate privind urmărirea afişării rezultatelor în urma sesiunilor de examen şi încadrarea în termenul de depunere a contestaţiilor.

După perioada de depunere a contestaţiilor nu se mai soluţionează niciun fel de sesizări referitoare la examen.

Nu se pun la dispoziţia candidaţilor copii ale lucrărilor de examen.

Reevaluarea lucrărilor în urma depunerii de contestaţii se tarifează cu 50% din suma aferentă sesiunii de examen.
În situaţia în care contestaţiile sunt declarate admise, sumele plătite pentru reevaluarea lucrărilor se returnează candidaţilor.

TAXA SE ACHITĂ DOAR PRIN MANDAT POŞTAL SAU ORDIN DE PLATĂ în contul INCFC: RO69TREZ70020G331700XXXX, Trezoreria Bucureşti,cod fiscal: 4631721.

Contestaţiile se iau în considerare doar dacă sunt însoţite de copia documentului care atestă plata taxei de reevaluare.

Formularul pentru contestaţii (descarcă)

Contestaţiile se soluţionează în cel mult 30 de zile lucrătoare.