Bibliografie

Pentru participarea la examenul de obținere a certificatului de traducător în şi din limbi străine, nu este necesară parcurgerea unei anumite bibliografii.

Evaluarea urmăreşte să evidenţieze competenţele lingvistice dobândite de candidaţi prin orice mijloace, ca urmare a experienţei personale. Accentul este pus pe buna stăpânire a ambelor limbi (limba română şi limba străină aleasă), precum şi pe cunoaşterea domeniului pentru care se optează.

Promovarea examenului conferă candidaţilor dreptul de practicare a ocupaţiei de traducător, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Textele care constituie subiectele examenelor au grad de dificultate peste medie şi sunt fragmente din lucrări de specialitate sau documente din domeniile precizate la Anexa 3 (ARTĂ, CHIMIE, ELECTRONICĂ-TELECOMUNICAŢII, FILOSOFIE-RELIGIE, FIZICĂ, GEOGRAFIE, INFORMATICĂ, ISTORIE, LITERATURĂ, MEDICINĂ-FARMACIE, SOCIOLOGIE-POLITOLOGIE, ŞTIINŢE JURIDICE, ŞTIINŢE AGRICOLE, ŞTIINŢE MATEMATICE, ŞTIINŢE ECONOMICE, TEHNICĂ)