Important!

ÎNSCRIERE Înscrierile şi susţinerea examenelor pentru obţinerea certificatului de traducător vor avea loc în sediul din Bulevardul Unirii, nr. 22, corp B, etaj 2 (în spatele Bibliotecii Naţionale a României, sediul Ministerului Culturii). TAXA SE ACHITĂ DOAR PRIN MANDAT POŞTAL SAU ORDIN DE PLATĂ în contul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală: RO69TREZ70020G331700XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, Cod fiscal: 4631721. Taxa nu se poate achita în numerar deoarece Institutul nu are casierie în sediul din Bulevardul Unirii.

ORGANIZĂM SESIUNE SPECIALĂ DE EXAMENE PENTRU TRADUCĂTORI  ÎN DATA DE 22 aprilie 2016. DETALII ÎN SECȚIUNEA “ CALENDAR“.

REZULTATE

dS-au afişat rezultatele pentru  sesiunea 22 aprilie 2016. Rezultate.
Contestaţiile se primesc în următoarele zlle: 18-19 mai 2016. Contestaţii

ELIBERARE CERTIFICATE

Luni, 1 februarie 2016, începe eliberarea certificatelor de traducător pentru sesiunea specială din 9 iunie 2015 și pentru sesiunea ordinară din 19-23 octombrie 2015.

Marți, 22 martie 2016, începe eliberarea certificatelor de traducător pentru sesiunea specială din 26 februarie 2016.

INFORMAȚII UTILE

IMPORTANT!
Potrivit legii 76/2016 privind modificarea legii 178/1997 pentru autorizarea traducătorilor, pot fi traducători autorizaţi de către Ministerul Justiţiei doar persoanele care sunt atestate  de către Ministerul Culturii ca traducători pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română. Legea 76/2016

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenului de traducător

Actele necesare pentru autorizarea traducătorilor de către Ministerul Justiţiei