incfc


Consiliul Ştiinţific şi Consiliul administrativ al Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală este alcătuit din:

 1. Carmen Croitoru, Manager INCFC – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific;
 2. Prof.univ.dr. Vintilă Mihăilescu – profesor şi specialist în antropologie culturală, directorul departamentului de Sociologie, Facultatea de Științe Politice (SNSPA), Membru al Consiliului Ştiinţific;
 3. Prof.univ.dr. Dumitru Borţun, Șeful Comisiei de evaluare și asigurare a calității din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice (SNSPA), Membru al Consiliului Ştiinţific;
 4. Prof.univ.dr. Alecxandrina Deaconu, prodecan ASE – Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, specialist în managementul resurselor Umane, Membru al Consiliului Ştiinţific;
 5. Conf.dr. Petru Mortu, profesor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti – Membru de onoare al Consiliului Ştiinţific;
 6. Prof.univ.dr. Doina Banciu – Preşedinte Consiliu Ştiinţific ICI – Membru de onoare al Consiliului Ştiinţific.

 

Consiliul administrativ al Institutului este organism colegial cu rol consultativ, alcătuit din 9 membri:

 • Dr. Carmen Croitoru – Manager INCFC, Preşedinte al Consiliului Administrativ;
 • Dr. Anda Georgiana Becuţ – Director Direcţia Cercetare;
 • Sande Vârjoghe – Director Direcţia Formare Profesională;
 • Andrei Ionuţ Crăciun – Șef Serviciu Cercetare;
 • Georgeta Vlăduţu – Șef Serviciu Formare Profesională;
 • Geronda Popescu – Contabil-şef;
 • Alexandru Boureanu – reprezentant Compartimentul ştiinţific cercetare-dezvoltare
 • Oana Mihaela Duca – Director Adjunct;
 • Șef Serviciu Marketing, comunicare, publicaţii şi IT – post vacant (până la ocuparea postului, participă ca reprezentant dra. Raluca Rădoi – expert marketing).