INCFC

Platforma de colectare de date online

Obiective
 • Documentarea distribuției teritoriale a principalelor resurse culturale – poli de acumulare culturală, la nivel județean și de regiuni de dezvoltare;
 • Documentarea dinamicii nevoilor culturale – [...]
INCFC

Barometrul de consum cultural – ediția 2016

Obiective
 • Identificarea nivelului de consum cultural în România.
Metodologie
 • Documentare;
 • Elaborarea unui chestionar;
 • Colectarea datelor;
 • Realizarea bazei de date;
 • Analiza și interpretarea bazei de date;
 • Realizarea hărților și infograficelor.
[...]
INCFC

Vitalitatea culturală a orașelor din România

Obiective
 • Colectarea unui volum de date specifice pentru 6 categorii de indicatori care reflectă gradul de vitalitate a orașelor cuprinse în analiză;
 • Analiza indicelului de vitalitate [...]
INCFC

Studiu statistic privind piața de carte din România

Obiective
 • Identificarea gradului de dezvoltare a pieței de carte.
Metodologie
 • Documentarea;
 • Elaborarea unui chestionar autoaplicat;
 • Realizarea unei baze de date;
 • Analiza și interpretarea bazei de date;
 • Realizarea hărților [...]
INCFC

Industriile culturale și creative – Volumul II

Obiectiv
 • Identificarea potențialului de dezvoltare a sectoarelor culturale și creative.

Metodologie
 • Documentare;
 • Stabilirea definițiilor și conceptelor;
 • Analiza și interpretarea bazelor de date;
 • Realizarea hărților și graficelor.
[...]
INCFC

Studiu privind specializările și meseriile din domeniul culturii

Obiective
 • Identificarea structurii și volumului ocupațiilor specifice domeniului culturii practicate în momentul actual în organizațiile culturale, în corelație cu conținutul acestora, cerințele și realitatea existentă [...]
INCFC

Analiză privind implementarea managementului în instituțiile de cultură

Obiective
 • Identificarea nivelului de cunoaștere, înțelegere și implementare a legislației cu privire la managementul instituțiilor publice de cultură de către managerii acestora, și în conformitate [...]
INCFC

Studiu privind inventarierea surselor de date și a indicatorilor din domeniul Conturilor Satelit de Cultură

Studiul este realizat sub egida Institutului Național de Statistică, fiind inclus în Programul statistic național anual aferent 2016. Obiective Inventarierea surselor de date și a indicatorilor necesari [...]