Activitatea de Cercetare incfc


Activitatea de Cercetare

În domeniul cercetării, elaborării, monitorizării și evaluării politicilor și programelor culturale, INCFC realizează studii și cercetări aplicate sau analize statistice pentru o paletă largă de beneficiari, adaptate la nevoile și cerințele fiecărei organizații. Institutul se adresează cu precădere autorităților centrale și locale, care au în subordine o întreagă rețea de instituții culturale, pentru a le sprijini în elaborarea propriilor politici și strategii care să valorifice cultura ca serviciu de interes public.

Echipa de Cercetare este interdisciplinară, fiind formată din specialiști în management, artă, istorie, sociologie, marketing, antropologie culturală, științe politice și economie.

Cea mai importantă activitate de cercetare desfășurată de INCFC este Barometrul de Consum Cultural. Totodată, cercetătorii noștri s-au adaptat în permanență cerințelor de pe piața culturală în continuă transformare și au realizat studii precum: Vitalitatea Culturală a Orașelor din România, Indicele Vieții Culturale în România, Statistici Comparative ale Sectorului Cultural, Sponsorizarea în Domeniul Culturii, Contribuția Sectoarelor Culturale și Creative la Economia Națională, Comerțul Exterior al Bunurilor Creative și Culturale.

INCFC realizează la cerere:

Studii de impact pentru festivaluri, programe culturale, campanii de promovare, evenimente artistice care conțin, printre altele, o analiză cost-beneficiu a serviciilor oferite și măsoară efectul asupra grupului țintă.

Studii de piață referitoare la profilul consumatorului, capitalul cultural sau analiza percepției și a vizibilității.

Studii de audiență / piață dedicate în special organizațiilor din sectorul artelor spectacolului care pot astfel identifica modalități de atragere a publicului, dar și care sunt nevoile acestuia.

Studii de tip tracking and timing dedicate în special muzeelor și galeriilor de artă care pot identifica modalități de creștere a numărului de vizitatori și a notorietății, dar și cum să-și îmbunătățească poziția pe piață comparativ cu competitorii.

Analize de management cultural care presupun identificarea diferenței față de competitori, poziționarea pe piață și furnizarea unor informații imparțiale pentru o strategie de management care să determine creșterea veniturilor și diversificarea surselor de finanțare.

Studii de caz pentru proiecte culturale care analizează aspectele care au stat la baza succesului sau eșecului unui proiect cultural, identifică problemele și furnizează soluții pentru remedierea acestora.

Activitatea de cercetare este coordonată de un Consiliu de Specialitate (Consiliu Științific), format din personalități care ocupă poziții de vârf în învățământul superior de specialitate culturală și artistică, în instituții culturale, precum și în domeniul cercetării sau formării profesionale continue.

 

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală prelucrează date cu caracter personal, pentru scopul „sondaje de opinie, studii și cercetări”, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.