Revista Caietele Culturadata își propune să reunească studii și analize relevante despre sectoarele culturale și creative și să constituie un punct de reper pentru specialiștii care activează în cultură, fie în mediul public, fie în cel privat. Numărul 1 al Revistei Caietele Culturadata lansează seria studiilor și analizelor pe teme culturale abordate într-o manieră interdisciplinară. Grupul țintă al acestei reviste îl reprezintă profesioniștii din domeniul culturii, de aceea primul studiu inclus în revistă identifică nevoile de formare culturală din instituțiile publice de cultură.

Importanța și necesitatea studiului Nevoile de formare culturală din instituțiile publice de cultură reies, pe de-o parte, din dorința ca oferta INCFC de formare în domeniul culturii să fie strâns corelată cu cerințele și nevoile reale de formare existente în instituțiile publice. În contextul strategiei INCFC de redefinire sau de introducere de noi standarde ocupaționale specifice culturii, de includere de noi ocupații specifice dinamicii actuale a domeniului cultural, în Clasificarea ocupațiilor din România, identificarea nevoilor de formare în cadrul instituțiilor publice reprezintă un stadiu necesar și important pentru argumentarea acestor demersuri care susțin adaptarea instituțiilor culturale la noile provocări ale contextului actual. Studiul răspunde obiectivelor stabilite prin Agenda Europeană pentru Cultură, iar rezultatele lui pot fi incluse în manualele de bune practici destinate autorităților din domeniul culturii și educației de la nivel național. Sectorul ocupațional cultură este caracterizat în principal de o mobilitate redusă a forței de muncă, ceea ce determină un interes destul de scăzut pentru învățarea pe tot parcursul vieții. În aceste condiții, motivația de formare profesională este redusă în cazul persoanelor cu funcții de conducere, ceea ce poate constitui un exemplu negativ pentru restul angajaților. Deși la nivel declarativ există un interes crescut pentru pregătirea profesională, totuși procentele și numărul angajaților care au urmat un astfel de program în ultimii doi ani sunt destul de scăzute, cu diferențe evidente în funcție de domeniul cultural.

Cea de-a doua cercetare, Studiul privind piața de carte din România 2016, răspunde unei nevoi de cunoaştere mai aprofundatǎ a activitǎţii editurilor din România. Studiul a fost realizat în cadrul un proiect pilot menit să sondeze activitatea specifică a editurilor, în completarea statisticilor periodice realizate de Biblioteca Națională a României şi Institutul Naţional de Statisticǎ. Am evaluat piața de carte prin indicatori privind resursele umane angrenate în industria cărții, infrastructura materială și IT a editurilor, strategiile lor de marketing și promovare, strategiile de vânzare, legislație și administrare, dar și impedimentele și provocările pe care le-au identificat cei care au răspuns acestui studiu.

Principalele rezultate evidențiază faptul că dezvoltarea tehnologică are un impact mare în ceea ce privește modul cum funcționează producția de carte. În România, preocuparea pentru producție este concentrată în special în zonele geografice în care există și centre universitare. Mai mult de jumătate dintre edituri nu au accesat niciodată linii de finanțare externe, iar o mare parte dintre edituri realizează și alte activități în afara celor de editare. Editurile care au participat la studiu investesc mai puțin în formarea și pregătirea continuă a angajaților, iar cele mai multe edituri (în special editurile mici și medii) nu au investit în anul 2015 buget pentru marketing și promovare.

Caietele Culturadata #1/2017

Caietele Culturadata #1/2016