INCFC

Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut naţional care are ca obiectiv cercetarea specializată pe sectorul cultural şi formarea profesioniştilor din domeniu.

Misiunea noastră este de a ajunge prin cercetare şi formare culturală la toate instituţiile publice de cultură, indiferent de nivelul de subordonare, precum şi la organizaţiile care activează în sectorul cultural, cu scopul de a oferi date relevante despre politici şi strategii în domeniul culturii, la nivel naţional şi internaţional.

Obiectul de activitate INCFC cuprinde întregul domeniu al culturii pe care îl legitimează şi căruia îi estimează, cercetează şi stabileşte paradigmele de evoluţie.

INCFC are următoarele obiective principale:

- îndeplinirea strategiei Ministerului Culturii în domeniile formării profesionale continue, educaţiei permanente, managementului cultural şi cercetării;
- realizarea activităţilor specifice formării profesionale continue, educaţiei permanente şi managementului în domeniul culturii, în beneficiul instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural şi al persoanelor fizice, prin elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte;
- elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice din sectorul cultural;

INCFC are avantajul de a fi asimilat, în anul 2013, două instituţii cu activitate recunoscută în domeniul cultural: Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii şi Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, care au polarizat în egală măsură  interesul opiniei publice şi pe cel al profesioniştilor, de-a lungul timpului.

Specialiştii INCFC au realizat până în prezent peste 70 studii şi cercetări, au participat la 31 conferinţe naţionale şi internaţionale, au instruit peste 6000 de beneficiari provenind din aproximativ 700 de instituţii de cultură şi au evaluat peste 4000 de candidaţi în cadrul sesiunilor de evaluare a competenţelor.

Printre beneficiari s-au aflat: instituţii publice de cultură din subordinea autorităţilor locale sau centrale, Organizaţia Mondială a Drepturilor de Autor, Comisia Europeană – Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Centrul Naţional de Cultură a Romilor, UNITER, Comisariatul pentru Programul Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007, ArCub (Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti) etc.

Până la finele acestui an, INCFC va trece printr-o perioadă de structurare şi reconsiderare organizaţională, astfel încât să-şi poată îndeplini noua misiune.