INCFC

Misiunea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală

- este să ofere cursuri de înaltă calitate pentru dezvoltarea profesională a personalului din domeniul culturii și nu numai, contribuind astfel, indirect, și la creșterea calității serviciilor din domeniul artistic și creativ. Totodată, prin studiile și cercetările realizate de specialiștii noștri, INCFC oferă feed-back de calitate, fundamentat științific, instituțiilor de cultură, informații despre public și practicile de consum esențiale pentru dezvoltarea instituțională.

Obiectivele INCFC sunt:

Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței de cultură în vederea creșterii calității pregătirii lucrătorilor din domeniul culturii și îmbunătățirea serviciilor pe care le oferă;

Dezvoltarea politicilor publice în domeniile formării profesionale continue, educaţiei permanente, managementului cultural, cercetării şi documentării informatizate a patrimoniului şi activităţilor culturale, managementului informaţiei şi informaticii culturale.

Elaborarea, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Calificări, precum şi cu alte autorităţi şi organisme cu competenţe în domeniu, standarde profesionale şi ocupaţionale, tematici şi programe specifice domeniului culturii;

Contribuția la permanenta dezvoltare a resurselor umane din domeniul culturii prin eliberarea de diplome, certificate și atestate recunoscute absolvenților cursurilor INCFC;

Asimilarea standardelor de educație, ca fundament al formării unor specialiști capabili să răspundă provocării unui public din ce în ce mai pretențios, aflat în plin proces al globalizării evenimentelor și manifestărilor culturale;

Dezvoltarea unei culturi organizaționale care să confere identitate și o bună reputație serviciilor oferite – de formare și cercetare;

Integrarea cu practicile internaționale în domeniu, prin parteneriate cu instituții culturale prestigioase din afară, dar și cooptarea unor personalități din străinătate ca membri activi în procesul de dezvoltare a instituției;

Dezvoltarea continuă a cercetării științifice în domeniul culturii care tangențial contribuie la creșterea calității serviciilor artistice și managementului cultural;

Fundamentarea programelor şi politicilor culturale ale Ministerului  Culturii prin furnizarea de date statistice actualizate şi studii de profunzime;

Contribuţia la elaborarea, monitorizarea si evaluarea politicilor publice şi strategiilor din domeniul culturii prin intermediul studiilor şi cercetărilor despre tendinţele de consum cultural şi nivelul resurselor din domeniul culturii;

Creşterea nivelului de cunoaştere a situaţiei culturii româneşti la nivel internaţional prin furnizarea de date comparabile pe domenii specifice : consum cultural, cartografiere culturala, economie creativă, creaţie contemporană, etc.;
Diseminarea rezultatelor cercetărilor şi studiilor despre sectoarele culturale şi creative pentru specialiştii din domeniu şi pentru publicul larg prin intermediul instrumentelor specifice şi prin participarea la conferinţele naţionale şi internaţionale de profil;

Menţinerea standardului de calitate şi profesionalism în domeniul cercetării prin intermediul specialiştilor implicaţi în cercetare şi prin formarea de tineri cercetători specializaţi în cercetarea în domeniul culturii;

Situarea instituției noastre în topul “școlilor” ce oferă cursuri de formare și cercetare științifică, asemenea unei “universități de cultură”.